Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Tin tức nhà trường

Nội dung bài học từ ngày 16/3 đến 27/3/2020 của lớp 6

  • Thông báo nghỉ học số 1
    Nhà trường thông báo đến phụ huynh và học sinh trường THCS Đặng Thai Mai. Hiện nay do mưa to gây ngập lụt, nhà trường cho học sinh nghỉ học ...

Trang 1/2
1 2