Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 04:51 10/02/2020  

Tuần 7 năm 2020
Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/02/2020)

HS nghỉ học do dịch bệnh.

Họp GV (14h)

Tập huấn đăng tải bài giảng lên phần mềm VnEdu (14h30').

Thứ Ba
(11/02/2020)

Hoàn thành hợp đồng lao động.

Thứ Tư
(12/02/2020)
Thứ Năm
(13/02/2020)
Thứ Sáu
(14/02/2020)
Thứ Bảy
(15/02/2020)
Chủ Nhật
(16/02/2020)