Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Công đoàn trường

Cập nhật lúc : 17:22 02/11/2015  

Công đoàn trường

Gồm có 36 đoàn viên công đoàn

- Chủ tịch công đoàn trường: Thầy Lê Văn Hải

- Phó chủ tịch: Cô Trương Thị Thúy Hương

- Trưởng ban nữ công: Cô Phạm Thị Kim Loan

- Trưởng ban kiểm tra tài chính công đoàn: Cô Trần Thị Đào

Cùng 32 đoàn viên công đoàn 

Số lượt xem : 7102