Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Công đoàn trường

Cập nhật lúc : 17:22 02/11/2015  

Công đoàn trường

Gồm có 36 đoàn viên công đoàn

- Chủ tịch công đoàn trường: Thầy Lê Văn Hải

- Phó chủ tịch: Cô Trương Thị Thúy Hương

- Trưởng ban nữ công: Cô Phạm Thị Kim Loan

- Trưởng ban kiểm tra tài chính công đoàn: Cô Trần Thị Đào

Cùng 32 đoàn viên công đoàn 

Số lượt xem : 7101